Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viamyzone myzone
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viamaliwa maliwa
Ona wiedziała, że nie czeka jej z Nim nic dobrego. Wiedziała też, że mimo tego, że dążą do zagłady, to nikt nie pokocha jej tak płomiennie jak On.
https://www.facebook.com/tekstykonteksty
Reposted fromrozczarowanie rozczarowanie viavicodin vicodin
Z pozoru była spokojna, łagodna i dobra. Nikt nie wiedział, że nocą budzą się w niej demony. Duchy i strachy, które nie chciały jej opuścić. Które uwiły sobie w jej głowie leżę z postrzępionych lęków i straconych nadziei.  Z pozoru niebo też ma niebieski kolor. Dopóki go nie dosięgniesz i nie przekonasz się o jego trującej ciemności.
https://www.facebook.com/tekstykonteksty
Reposted fromrozczarowanie rozczarowanie viavicodin vicodin
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
1731 3d72 500
Reposted fromtake-care take-care viatwice twice
4581 17d5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice

Trouble is her only friend and he's back again.
Makes her body older than it really is.
— Carry you home
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaredheadlady redheadlady
9363 04e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9367 4e2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9370 207e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless via1901 1901
3419 5a80
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc
1185 000f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4747 0347 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viashakeme shakeme
5783 dcf9
Reposted fromkotowate kotowate viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl